Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Hst 5

Introductie:

Leerdoelen bij dit hoofdstuk

Bij dit hoofdstuk horen de onderstaande leerdoelen:

  • Je legt het verschijnsel elektrische stroom uit als verplaatsing van lading ten gevolge van een aangelegde spanning.
  • Je analyseert stroomkringen en maakt daarbij voor serie- en parallelschakelingen van weerstanden berekeningen over spanning, stroomsterkte, weerstand en geleidbaarheid.
  • Je past de wetten van Kirchhoff toe als wetten voor behoud van stroomsterkte in een punt en van spanning in een kring.
  • Je analyseert het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische stroomkring, je voert berekeningen uit aan elektrische energie in Joule en in kilowattuur, minimaal in de contexten: lichtbronnen en apparaten in huis (gloeilamp, spaarlamp, LED, elektromotor, verwarmingselement en kWh-meter), energiegebruik, energiebesparing
Deze pagina is voor het laatst geupdate op 03-02-2019