Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

VWO

Domein D2: Elektrische en magnetische velden

SysNat Hst 10

Domein D2. Elektrische en magnetische velden

Eindterm

De kandidaat kan in contexten elektromagnetische verschijnselen beschrijven, analyseren en verklaren met behulp van elektrische en magnetische velden.

Specificatie

De kandidaat kan:

 1. een elektrisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van elektrische lading,
  • richting van het elektrisch veld bepalen;
  • vakbegrippen: afstotende en aantrekkende elektrische kracht, homogeen en radiaal elektrisch veld, veldlijn;
 2. het verband tussen spanning en kinetische energie toepassen op een geladen deeltje in een homogeen elektrisch veld,
  • elektrische energie als vorm van potentiële energie gebruiken;
  • eenheid elektronvolt uitleggen;
  • minimaal in de contexten: röntgenbuis, lineaire versneller;
 3. een magnetisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van bewegende elektrische lading,
  • richting van het magnetisch veld bepalen bij een permanente magneet, een rechte stroomdraad en een spoel;
  • vakbegrippen: homogeen en inhomogeen magnetisch veld, veldlijn, elektromagneet;
  • minimaal in de context: aardmagnetisch veld;
 4. het effect van een magnetisch veld op een elektrische stroom en op bewegende lading beschrijven,
  • grootte en richting van de lorentzkracht bepalen;
  • minimaal in de contexten: elektromotor, luidspreker;
 5. elektromagnetische inductieverschijnselen in verschillende situaties analyseren,
  • gebruik maken van de definitie van flux;
  • toepassen van het inzicht dat de inductiespanning rechtevenredig is met het aantal windingen en met de fluxverandering per tijdseenheid;
  • minimaal in de volgende situaties: een bewegende magneet in een spoel en een draaiend draadraam in een homogeen magneetveld;
  • minimaal in de contexten: dynamo, microfoon.

De volgende formules horen bij deze specificaties:

 • $$ F_{el} = f\frac{qQ}{r^2} $$
 • $$ \vec{F_{el}} = q \vec{E} $$
 • $$ \Delta E_k = -\Delta E_{el} $$
 • $$ \Delta E_{el} = qU $$
 • $$ F_L = BIl $$
 • $$ F_L = Bqv $$
 • $$ \Phi = B_{\bot}A $$
 • $$ U_{ind} \sim N $$
 • $$ U_{ind} \sim \frac{d \Phi}{dt} $$
Deze pagina is voor het laatst geupdate op 24-09-2020