Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

HAVO

Domein I: Onderzoek en ontwerp

alleen SE

Domein I. Onderzoek en ontwerp

Subdomein I1: Experiment

Eindterm

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.

Geen nadere specificatie

Subdomein I2: Modelstudie

Eindterm

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.

Geen nadere specificatie

Subdomein I3: Ontwerp

Eindterm

De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

Geen nadere specificatie

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 02-07-2018